Säkerhetsmeddelanden

Säkerhetsmeddelanden

BRITAX RÖMER BABY-SAFE

Frivillig återkallelse sedan april 2012 på grund av kvalitetsproblem med bärhandtaget. Det potentiella problemet gäller endast för BABY-SAFE babyskydd som sålts i Europa mellan den 1 februari och den 31 mars 2012.

Problem och potentiella risker?

På grund av ett potentiellt kvalitetsproblem på en komponent kan handaget på en del BRITAX BABY-SAFE babyskydd skadas eller i värsta fall lossna om det utsätts för plötsliga påfrestningar. Detta kan utgöra en skaderisk för barnet som sitter i skyddet, i synnerhet om det inte är fastspänt i enlighet med bruksanvisningen. Felet kanske inte upptäcks direkt av konsumenten.

Vilka produkter berörs?

En del av de BABY-SAFE babyskydd som såldes i Europa mellan den 1 februari och den 31 mars 2012. Köpte du din BABY-SAFE före den 1 februari eller efter den 31 mars 2012 gäller denna information inte din produkt. Endast ett litet antal produkter som kan ha detta fel har hamnat hos konsumenterna.

Observera att återkallelsen gäller endast BABY-SAFE, INTE BABY-SAFE plus II eller BABY-SAFE plus SHR II.

Berörd produkt: BABY-SAFE

För att tydligt fastställa om ditt babyskydd är en BABY-SAFE ska du kolla om justeringsknapparna är placerade på handtagets ledpunkt. Det finns en knapp på varje sida.

EJ berörda produkter: BABY-SAFE plus II och BABY-SAFE plus SHR II

Babyskydden BABY-SAFE plus II och BABY-SAFE plus SHR II berörs inte av denna återkallelse. Du kan enkelt känna igen dessa modeller genom att knapparna för justering av bärhandtaget är placerade längst upp på handtaget.

Hur vet jag om min produkt är berörd:

Kontakta vår kundtjänst. Uppge ditt artikel- och serienummer. Etiketterna med artikel- och serienummer hittar du på den vänstra sidan av babyskyddet (i barnets riktning) bakom handtagets gångjärn.