Villkor för webbplatsanvändning

Dessa användningsvillkor (tillsammans med de dokument som det hänförs till i dem) slår fast villkoren för hur du får använda vår webbplats. Användning av vår webbplats inkluderar tillgång och bläddring. Vänligen läs igenom dessa användningsvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen eftersom de gäller din användning av den. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta för framtida bruk.

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa användningsvillkor samt att du förbinder dig att följa dem.

Om du inte accepterar dessa användningsvillkor får du inte använda webbplatsen.

1. Andara tillämpliga villkor

Dessa villkor hänvisar till följande ytterligare villkor som även gäller för användning av vår webbplats:

- Vår Integritetspolicy, w som formulerar villkoren för hur vi använder personlig information som vi samlar in från dig eller som du skickar till oss. Genom att använda vår webbplats accepterar du sådan hantering och garanterar att all information du tillhandahåller är korrekt.

- Vår Cookie Policy, which sets out information about the cookies on our site.

Information om oss

www.britax-roemer.se är en webbplats som drivs av Britax Excelsior Limited ("Vi"). Vi är registrerade i England och Wales med företagsnummer 00294545 och vår registrerade bolagsadress är Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Vår huvudsakliga besöksadress är Britax Excelsior Limited, South Wing, andra våningen, Kingsgate House, Andover, Storbritannien, SP10 4DU.

3. Förändringar i dessa villkor

Dessa användningsvillkor kan ändras när som helst genom ändringar på denna sida.
Please check this page from time to time to take notice of any changes we made, as they are binding on you.

4. Ändringar av vår webbplats

Vi uppdaterar vår webbplats då och då, och innehållet kan ändras när som helst. Observera att innehållet på vår webbplats även kan vara inaktuellt och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det.
Vi garanterar inte att vår webbplats eller dess innehåll inte innehåller fel eller saknar viss information.

4. Tillgång till vår webbplats

Tillgången till vår webbplats är kostnadsfri.

Vi kan inte garantera att vår webbplats eller dess innehåll alltid finns att tillgå eller kan besökas utan avbrott. Tillgång till vår webbplats medges på tillfällig basis. Vi kan stänga av, dra tillbaka, lägga ner eller ändra, hela eller delar av vår webbplats utan förvarning. Vi är inte ansvariga gentemot dig om vår webbplats inte är tillgänglig, oavsett när och hur länge.

Du är själv ansvarig för att se till att du har möjlighet att besöka vår webbplats.

Du är även ansvarig för att se till att alla som besöker vår webbplats med din internetuppkoppling känner till dessa användningsvillkor och andra tillämpliga regler och villkor samt att de följer dessa.

[Vår webbplats riktar sig till personer bosatta i Sverige. Vi tar inte ansvar för att innehåll som finns tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt eller åtkomligt på andra platser. Det är möjligt att vi när som helst begränsar tillgängligheten till vår webbplats, våra tjänster eller våra produkter beskrivna på vår webbplats för enskilda personer eller ett geografiskt område. Om du väljer att besöka vår webbplats från en plats utanför Sverige gör du så på egen risk.]

Immateriella rättigheter

Vi äger eller licensierar alla immateriella rättigheter på vår webbplats samt till allt material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och avtal runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålles. Du får skriva ut en kopia och ladda ner utdrag från vilken sida du vill från vår webbplats för personlig användning och du har rätt att visa innehåll på vår webbplats för andra inom din organisation. Du får inte på något sätt ändra i digitala eller papperskopior av verk som du skrivit ut eller laddat ner, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudklipp eller annan grafik separat utan medföljande text. Vår status (samt den hos andra identifierade medarbetare) som upphovsmän av innehållet på vår webbplats måste alltid tillkännages. Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att ha fått en uttrycklig tillåtelse från oss eller våra licensgivare att göra så. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats och bryter mot dessa användningsvillkor kommer din rätt att använda webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste efter vårt gottfinnande återlämna eller förstöra samtliga kopior av verken som du har gjort.

7. Ingen tillit till information

Innehållet på vår webbplats är endast generell information. Det är inte avsett att utgöra råd som du bör förlita dig på.
Även om vi vidtar rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats så gör vi inga utfästelser eller lämnar några garantier, varken uttalade eller underförstådda, för att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

8. Begränsning av vår ansvarsskyldighet

Inget i dessa användningsvillkor utesluter eller begränsar vår ansvarsskyldighet vid dödsfall eller personskada som uppkommit på grund av försumlighet, bedrägeri, bedräglig framställning eller annan ansvarsskyldighet som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lagen.

Så långt lagen tillåter avsäger vi oss allt ansvar i relation till villkor, garantier, framställningar eller andra regler som kan tänkas gälla för vår webbplats eller innehållet på den, oavsett om det är uttalat eller underförstått.

Vi tar inget ansvar för användares eventuella förlust eller skada, oavsett avtal, åtalbar handling (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad plikt, eller annat, även om det går att förutse, som uppstår efter eller i samband med:

- användning av, eller oförmåga att använda vår webbplats; eller

- användning av, eller tillit till, innehåll som visas på vår webbplats

Om du är företagsanvändare, vänligen notera att vi inte har ansvarsskyldighet för:

- förlust av vinst, försäljning, affärer eller omsättning

- verksamhetsavbrott

- förlust av förväntade besparingar

- förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller

- några som helst indirekta eller efterföljande förluster eller skador.

Om du är konsumentanvändare, vänligen notera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för privat användning. Du accepterar att inte använda vår webbplats för några kommersiella eller företagsrelaterade ändamål, och att vi inte har någon ansvarsskyldighet gentemot dig för någon förlust av vinst, förlust av affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

Vi kommer inte att hållas ansvarsskyldiga för någon förlust eller skada som uppkommit som ett resultat av ett virus, DDS-attack (distributed denial-of-service), eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat skyddat material, till följd av din användning av vår webbplats, eller nedladdning av innehåll från denna eller annan webbplats som är länkad till den.

Vi tar inget ansvar för innehåll på webbplatser som det länkas till från vår webbplats. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi rekommenderar dessa länkade webbplatser. Vi kommer inte hållas ansvarsskyldiga för någon förlust eller skada som kan uppkomma på grund av din användning av dem. Vår onlinebutik drivs och administreras för närvarande av tredje part via en webbplats som vi länkar till på vår webbplats.

Andra begränsningar och friskrivningar från ansvarsskyldighet gäller för ansvarsskyldighet som uppstår som ett resultat av tillhandahållande av varor till dig, dessa fastställs i våra leveransvillkor.

9. Virus

Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att använda vår webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en DOS-attack (denial of service) eller en DDS-attack (distributed denial of service). Genom att bryta mot dessa villkor begår du en brottslig handling i enlighet med Computer Misuse Act 1990 (Storbritannien). Vi kommer att rapportera sådana brott till relevanta myndigheter och kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

10. Länkning till vår webbplats

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är korrekt och lagenligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon slags förbund med, godkännande av eller rekommendation från vår sida som inte finns.

Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte innefattas på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta bort rätten till länkning.

Om du vill använda något annat material på vår webbplats än det som anges ovan vänligen kontakta contact@britax.com

11. Tredjepartslänkar och resurser på vår webbplats

Vår onlinebutik drivs och administreras för närvarande av tredje part via en extern webbplats. När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och/eller resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte.

Vi har ingen kontroll över innehållet på externa eller tredjepartswebbplatser eller resurser, och påtar oss inget ansvar för dem.

12. Produktbilder

Alla våra bilder är copyrightskyddade. Ursprungliga produktfärger kan skilja sig från de som visas. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller byta ut modeller när som helst som ett resultat av vår policy att ständigt utveckla och förbättra våra produkter.

Tillämpliga lagar

Om du är konsument, notera att dessa användningsvillkor, dess innehåll och utformning styrs av engelsk lag. Du och vi är överens om att domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv jurisdiktionsrätt.

Om du är bosatt på Nordirland är det även möjligt att målet hålls på Nordirland, och om du är bosatt i Skottland är det även möjligt att målet hålls i Skottland.

Om du är ett företag, notera att dessa användningsvillkor, dess innehåll och utformning (samt alla andra icke kontraktsrelaterade dispyter eller fordringar) styrs av engelsk lag. Vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktionsrätt.

14. Kontakta oss

För att kontakta oss, vänligen skicka e-post till contact@britax.com. Tack för ditt besök på vår webbplats.