Säkerhetsmeddelanden

Säkerhetsmeddelanden

Frivillig återkallelse av BABY-SAFE 5Z

Efter en intern kontroll och utredning, i juli 2023, utfärdade Britax Römer en frivillig återkallelse av babyskyddet BABY-SAFE 5Z. På Britax Römer tar vi våra produkters kvalitet och säkerhet på största allvar.

Det finns ett potentiellt säkerhetsproblem med att ett mellanrum kan bildas mellan handtaget och skalet på BABY-SAFE 5Z. Mellanrummet påverkar inte bilbarnstolens prestanda i fordonet eller vid en krock, men det finns en potentiell säkerhetsrisk när du bär babyskyddet utanför fordonet. I sällsynta fall kan handtaget oväntat lossna och orsaka plötsliga rörelser på babyskyddet och överraska den person som bär BABY-SAFE 5Z. Detta kan leda till att babyskyddet faller ned eller kolliderar med andra föremål och under olyckliga omständigheter kan barnet skadas.

Alla BABY-SAFE 5Z kommer att kostnadsfritt ersättas med en nyare version av produkten, BABY-SAFE 5Z2, som inte har detta potentiella problem.

Föräldrar som köpt en BABY-SAFE 5Z babyskydd bör:

  • Sluta använda BABY-SAFE 5Z med omedelbar verkan, särskilt utanför fordonet genom att bära babyskyddet i handtaget.
  • Gå till www.baby-safe-check.com för att byta ut sin bilbarnstol.