Säkerhetsmeddelanden

Säkerhetsmeddelanden

Britax DUALFIX

Juli 2014, slutligt uttalande

Vi har nu fått ett skriftligt svar från Stiftung Warentest. Baserat på deras svar och våra oberoende testdata är vi, med all respekt, fortfarande oense om den observatoriska testmetoden och hur den påverkade bilbarnstolens övergripande säkerhetsresultat. Vi har gjort en informationsvideo som vänder sig till alla oroliga föräldrar:


Juni 2014

Efter publiceringen av Stiftung Warentests resultat den 22 maj, och testresultatet för Britax Römer DUALFIX som fick "tillräcklig" (4,5) i betyg, har vi nu efter omfattande tester kommit fram till att vi är helt oense om denna bedömning. Baserat på en objektiv analys verkar bedömningen och värderingen vara helt omotiverad.

Om man tittar på informationen som finns i publikationen så förstår vi att denna poäng kommer från bedömningen "otillräcklig" i bältessträckningen, fastställd genom en visuell observation, vilket påverkat betyget för stolskonstruktionen. 

Vår oenighet bygger på ett flertal, objektiva tester inklusive:

  • Regulatoriska tester för att godkänna stolen: Dessa tester utförs med den minsta krockdockan (en P0), som används för att motsvara en nyfödd i tester enligt ECE-reglemente R 44/04.
  • Dynamiska tester som simulerar ett barn i vår stol i en bil vid frontal- och sidokollisioner, som genomfördes i december 2013 av ADAC i Landsberg med deras testprotokoll.
  • Ett flertal ytterligare frontalkrockstester, inklusive ADAC-simuleringar med en annan krockdocka som motsvarar en nyfödd - en Q0. Denna docka är utrustad med ännu fler sensorer än en P0 för att mäta krockkrafter, men den finns inte ens med i Stiftung Warentests protokoll eller används av dem i deras bedömning. Vi har använt denna docka, som är den mest moderna, för att till fullo kunna bedöma kritiken om längden på vår selinstallation för en nyfödd.
  • Ytterligare statiska volttester enligt ECE-reglemente 44/04 tillägg 7 (som trädde i kraft i februari 2014) med en P0-docka motsvarande en nyfödd. Detta test simulerar förskjutningen/den potentiella utstötningen av ett nyfött barn i en bil i ett voltningsscenario. DUALFIX klarar detta objektiva test och därför kan vi inte acceptera eller förstå Stiftung Warentests påstående (baserat på en visuell bedömning och inte på objektiva testresultat eller data) att DUALFIX har problem med selens längd eller slakhet. 

Baserat på de objektiva fynd som erhållits i de ovannämnda testerna, som vi framgångsrikt har utfört ett flertal gånger, ser vi inte några problem, testresultat eller fakta som motiverar poängen 4,5 för stolskonstruktionen och en totalpoäng för säkerhet på 4,5 ("tillräcklig").

Vi har bjudit in experter från Stiftung Warentest att snarast träffa oss och gå igenom de objektiva testresultaten och datan.