Säkerhetsmeddelanden

Säkerhetsmeddelanden

Frivillig återkallelse av DUALFIX såld November 2017–Mars 2018

Mars 2018, Britax Römer återkallar frivilligt vissa DUALFIX-bilbarnstolar på grund av ett potentiellt säkerhetsproblem med en komponent i stolen. Den potentiellt felaktiga komponenten kan förekomma i stolar sålda mellan den 3 november 2017 och 22 mars 2018. Föräldrar som köpte en DUALFIX under den perioden ombeds kontakta contact@britax.com. Vänligen bifoga en bild av din serienummeretikett och en kopia av ditt inköpsbevis.

Så här hittar du serienumret

Serienumret ('Series NO.') sitter på framsidan av bilbarnstolen, under klädseln. Serienumret börjar med 'M101A' och följs av 14 siffror. Bilderna nedan visar hur du tar bort klädseln och var du hittar serienumret.

  • 1. Lyft upp huvudstödet till det högsta läget.
  • 2. Vik upp ryggdynan mot huvudstödet.
  • 3. Du ser nu en del av den vita ryggplattan. Öppna de två knapparna på klädseln under selen (en på vänster och en på höger sida) och dra det neråt så att mer av ryggplattan blir synlig.
  • 4. Serienumret står lite längre ner på ryggplattan.

 

Britax Römer har identifierat orsaken till det eventuella problemet och garanterar att DUALFIX-bilstolar utanför det berörda partiet inte drabbats. Den specifika komponenten används inte i någon annan DUALFIX-modell och inte heller i någon annan produkt från Britax Römer.