Säkerhetsmeddelanden

Säkerhetsmeddelanden

Nya axelmuddar till Britax MAX-FIX

Ulm, oktober 2013 - I Stiftung Warentests och den tyska fordonsorganisationen ADAC:s senaste barnstolstest utvärderades 16 olika bilbarnstolar. Britax MAX-FIX (grupp 0+/1: nyfödd till 18 kg) bedömdes i kategorierna säkerhet & hanterbarhet/ergonomi som bra, men värderades sedan ner till det samlade betyget bristfällig, eftersom testerna visade att stolen innehöll skadliga och potentiellt farliga ämnen.

Att stolen fick betyget bristfällig (5,5) berodde på att förhöjda halter av potentiellt skadliga ämnen (polycykliska aromatiska kolväten, PAH) påträffades i axelmuddarna på MAX-FIX. PAH-kemikalier är en biprodukt från plasttillverkning och klassas av flera officiella organ som potentiellt skadliga. Vi vill dock än en gång understryka att MAX-FIX är godkänd enligt gällande lagstiftning (t ex REACH) och att dessa ämnen inte är förbjudna enligt lag. De tester som Stiftung Warentest utför går utöver lagstadgade krav och man uppdaterar dessutom kontinuerligt sitt testprotokoll.

Vårt interna testprotokoll omfattar mer än 144 olika kemikalier och är baserat på EU-direktiv, publicerade och gällande standarder, marknadserfarenheter och rekommendationer från testlaboratorier. Protokollet uppdateras ständigt och vi kontrollerar mot ett brett urval av källor för att garantera att alla lagstadgade krav är uppfyllda. Det innebär att vi även kommer att säkerställa att de PAH-ämnen som Stiftung Warentest påträffat från och med nu omfattas av våra tester.

Självklart ser vi precis som du mycket allvarligt på resultaten från detta respekterade, oberoende testinstitut. Därför inledde vi omgående en utvecklingsprocess och har nu tagit fram nya axelmuddar, som är helt fria från skadliga ämnen och inte innehåller det ämne som Stiftung Warentest pekat ut som potentiellt farligt. Ett nytt godkännande har utfärdats för MAX-FIX med de nya axelmuddarna. Vidare har förekomsten av kemikalier i axelmuddarna inklusive de ovan nämnda PAH-kemikalierna undersökts, och man har konstaterat att de är fria från skadliga ämnen. Den helt nya axelmudden känns lätt igen på sin nya design.

Vi kommer nu att byta ut axelmuddarna på samtliga MAX-FIX-produkter i vårt lager, liksom på alla stolar som finns hos våra återförsäljare. Dessutom erbjuder vi dig som redan har köpt en MAX-FIX att utan kostnad byta ut axelmuddarna, så att du även i fortsättningen ska känna dig trygg med att använda produkten och vara säker på att du kan lita på den fullt ut.

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att få tag på ersättningsmuddarna erbjuder vi två alternativ: Du kan antingen vända dig till den återförsäljare som du köpte produkten av, eller till Britax Römers kundtjänst.

Kontaktuppgifterna till vår kundtjänst är:

Med ersättningsmuddarna följer en instruktion som hjälper dig att enkelt byta ut de gamla axelmuddarna. Vi har även tagit fram en kort instruktionsfilm som ska underlätta för dig att genomföra bytet. Du kan se filmen här:

Instruktionen som följer med ersättningsmuddarna finns även för nedladdning här:

MAX-FIX Nya axelmuddar (PDF)

Om du precis har köpt din MAX-FIX och inte är säker på om stolen redan är utrustad med de nya axelmuddarna kan du enkelt kontrollera detta med hjälp av följande bilder:

Gamla axelmuddar Nya axelmuddar

Till sist vill vi än en gång understryka att Stiftung Warentest bedömt MAX-FIX som bra i kategorierna säkerhet och hanterbarhet/ergonomi. I Sverige har barnstolen dessutom godkänts för Plusmärkning, vilket innebär att den klarat tester med krafter och dynamiska krav som till och med är högre än de som tillämpas i Stiftung Warentests/ADAC:s tester. Hittills har endast nio barnstolar klarat Plustestet MAX-FIX är en av dem.

Du kan alltså lita på att ditt barn reser tryggt och säkert med MAX-FIX.