Made in Germany

Made in Germany

Skapat av föräldrar som vet hur föräldrar tänker

Allt sedan vi på Britax Römer tillverkade vår första bilbarnstol för över 50 år sedan har fler än 500 anställda arbetat hårt varje dag för att göra varje ny produkt ännu säkrare. Eftersom vi själva är föräldrar vet vi hur viktigt det är för varje mamma och pappa att skydda sitt barn på bästa sätt.

“Made in Germany“ betyder mycket för oss. I Britax Römers värld handlar det inte bara om att produktidén eller designen är framtagen i Tyskland – de flesta av våra bilbarnstolar tillverkas också här, på plats. “Made in Germany“ gäller alltså hela vägen, från idé till färdig produkt.

Från idé till säker bilbarnstol

Det tar två till tre år att utveckla en ny Britax Römer bilbarnstol. Hos oss samsas alla avdelningar, från idéutveckling och design till krocktest och produktion, under ett och samma tak. På så vis kan alla samarbeta för att nå vårt gemensamma mål: att producera marknadens säkraste bilbarnstolar.

Skapad med en tydlig vision

Skapad med en tydlig vision

Allt börjar med bra idéer och tysk teknik. Vår produktutveckling är en löpande process där ett team av produktchefer, produktdesigners och ingenjörer deltar. I ett nära samarbete skapar vårt interna design-, test- och simuleringsteam de första CAD (Computer-Aided Design)-modellerna. Teamet utvärderar sedan produkten, avancerade  krocktester utförs, modellen förfinas och cykeln startar om på nytt tills bilbarnstolen uppfyller alla krav.

Skapad med omtanke

Skapad med omtanke

Vackra, levande färger, ett dynamiskt formspråk och inspiration från de senaste trenderna – alla våra produkter är skapade med omsorg kring varje liten detalj. Men för oss går säkerhet och design hand i hand. Därför ser vi alltid till att de material vi använder är av högsta kvalitet och innehåller så få skadliga ämnen som möjligt. För att kunna garantera detta har vi flyttat hela vår produktion av överdrag till Europa.
Resultatet är produkter som inte bara garanterar en hög säkerhet, utan också erbjuder bra ergonomi och god design.

Skapad för att skydda

Skapad för att skydda

Under utvecklingsprocessen genomgår våra bilbarnstolar flera tester, om och om igen. Förutom kontinuerliga krocktester på en av våra fyra testanläggningar i Europa testas stolarna även virtuellt. Vi använder Computer Aided Engineering (CAE) för att rekonstruera detaljerade krocktester virtuellt. Detta ger oss grundlig  kunskap om de effekter en olycka orsakar.
Även om bilbarnstolsmodellen är i produktion betyder det inte att stolarna är färdigtestade. Vi tar regelbundet stolar ur vår produktionslinje för tester vid våra krocktestanläggningar. Dessutom utförs kontinuerliga tester på selar och andra säkerhetskomponenter.

Skapad med kunskap

Skapad med kunskap

Produktionen av våra bilbarnstolar sker manuellt. På så sätt kan vi se till att varje skruv passar och den produkt du i slutänden köper är säker. Erfarenhet spelar en viktig roll: några av våra medarbetare har varit en del av teamet i 35 år.
Med våra leverantörer prioriterar vi kortast möjliga transportvägar. Detta skapar synergieeffekter och förbättrar samarbetet redan under produktutvecklingen. Sist, men inte minst, tar vi ställning för hållbarhet och bättre CO2-balans med hjälp av korta transportvägar och en minskad mängd förpackningsmaterial.

Alla våra bilbarnstolar är utvecklade, utformade och testade i Tyskland. Ca 70% av våra bilbarnstolar är tillverkade i Tyskland.